För föräldrar till barn som intensivvårdas på neonatalavdelning är stressen över barnets tillstånd ibland så stor att många har svårt att ta till sig den medicinska information som ges. I en studie har man undersökt om bandinspelningar av läkarsamtalen kan hjälpa föräldrarna att ta informationen till sig. 200 mödrar med intensivvårdade barn på neonatalavdelning har ingått. Hälften av dem fick läkarsamtalen inspelade på band, som de sedan fick lyssna på vid flera tillfällen. Därefter undersöktes hur väl de mindes information om diagnos och behandling och i vilken mån de upplevde stress och ångest eller drabbades av postpartumdepression. Undersökningarna skedde vid flera tillfällen upp till ett år efter det att läkarsamtalet ägt rum.
Resultaten visar att bandinspelningarna visserligen hjälpte mödrarna att minnas den medicinska informationen men att de inte påverkade deras välbefinnande eller deras uppfattning om läkaren vid neonatalavdelningen.