Förekomsten av typ 2-diabetes i Asien har ökat till den grad att det idag är relevant att tala om en epidemi. Det skriver forskare från Sydkorea i en studie som presenteras i tidskriften Lancet. Organisationen International Diabetes Federation beräknade 2003 att det då fanns 194 miljoner diabetiker i Asien. Siffran hade 2005 ökat till 333 miljoner människor, och ökningen visar inga som helst tecken på att mattas.
Flest diabetiker återfinns i regionens (och jordens) mest folkrika länder Kina och Indien. Författarna skriver att asiater tenderar att drabbas av diabetes i yngre år och vid lägre BMI än invånare i andra världsdelar. De drabbas tidigare av diabetesrelaterade komplikationer och dör tidigare än diabetiker i andra länder.
De asiatiska länderna har genomgått omfattande demografiska och socioekonomiska förändringar under senare decennier, vilka förändrat invånarnas kost och livsstil. I takt med att områden har urbaniserats har förekomsten av diabetes och fetma ökat, och givet att urbaniseringen fortsätter finns det all anledning att anta att fler och fler kommer att insjukna, befarar författarna.
De ekonomiska och sociala konsekvenserna av diabetes- och fetmaepidemin som nu sprider sig i Asien är i det närmaste oöverblickbara, varnar forskarna för. De anser att myndigheterna i dessa länder konsekvent har underskattat följderna av diabetesepidemin.
Författarna kräver att krafttag omedelbart tas för att begränsa skadeverkningarna, och här är det helt avgörande med interventioner för att förändra människors livsstil. Kostnaden för att inte agera är oacceptabel, skriver författarna vidare.