Individer som utövar den idag något ovanliga sysselsättningen svärdslukning som hobby eller arbete löper ökad risk att skadas under utövandet om de distraheras eller sväljer flera saker på en gång.
Nej, det är faktiskt inget skämt. Tidskriften BMJ har publicerat en studie över skaderiskerna för svärdslukare.
110 svärdslukare från 16 länder, vilka samtliga är medlemmar i organisationen Sword Swallowers´ Association International, har svarat på frågor kring skador och liknande.
Den vanligaste yrkesrelaterade skadan var föga förvånande rift eller perforation av esofagus. Prognosen för detta var överlag god, enligt studien. Särskilt riskfyllt är det alltså om svärdslukaren distraheras under akten eller om denne sväljer flera vassa föremål samtidigt. BMJ höjer även ett varnande finger för att alltför aktiva svärdslukare, i likhet med svärdslukare under utbildning, löper ökad risk att drabbas av sura uppstötningar. Om någon nu trodde något annat.Föga förvånande är esofagusskada den vanligaste yrkesrelaterade skadan för en svärdslukare. Riskabelt är att svälja flera vassa föremål samtidigt – och att bli distraherad.