Antikroppar bundna till en radioaktiv isotop har framgångsrikt testats mot HIV på möss. Det är forskare från Albert Einstein College of Medicine i New York som genomfört studien, som presenteras i PLOS Medicine och refereras i Nature.
Idén är enkel: Radioaktiva isotoper fästs vid antikroppar riktade mot proteiner som finns på HIV-virusets yta. Antikropparna injiceras, och förhoppningen är att detta ska resultera i att HIV-infekterade celler förstörs. Försök på bla möss har varit framgångsrika; 99 procent av de infekterade cellerna förstördes, men den radioaktiva dosen var enligt forskarna för hög för att kunna användas hos människor. Forskarna ser paralleller mellan försöken och strålningsbehandling av cancer. Samtal pågår nu för att kunna påbörja kliniska försök, och den stora frågan är om det går att få god behandlingseffekt utan att det leder till för kraftiga biverkningar i form av att även icke infekterade celler förstörs. Liknande försök med toxiner kopplade till antikroppar mot ytstrukturer på HIV-viruset har genomförts men hittills med relativt nedslående resultat.