Det finns ett samband mellan användning av anabola steroider och antisocialt beteende. Det visar forskare från Uppsala i en studie som presenteras i tidskriften Archives of General Psychiatry.
Forskarna har utgått från 1440 individer som under perioden 1995–2001 testats för anabola steroider. 241 av dessa testades positivt, medan de 1199 som testades negativt utgjorde en kontrollgrupp. Medelåldern för de testade var 20 år. Studiedeltagarnas brottsregister gicks sedan igenom och delades in i olika kategorier: våldsbrott (inklusive mord), överfall och rån, vapenbrott, stöld, bedrägeri och sexualbrott.
Det visade sig att vapenbrott var dubbelt så vanligt bland de individer som testats positivt för anabola steroider som i kontrollgruppen, medan bedrägeri var 1,5 gånger så vanligt. Vad gäller våldsbrott, stöld och sexualbrott förelåg ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan de båda grupperna. Forskarna konstaterar att det finns ett samband mellan användning av anabola steroider och antisocialt beteende.
Användning av anabola steroider kan utlösa okontrollerbart våld, men det finns även indikationer på att vissa kriminella grupper använder sig av preparaten för att kunna utföra brott utan att känna hänsyn, skriver forskarna, som vidare påpekar vikten av mer forskning inom fältet.Vapenbrott var dubbelt så vanligt bland dem som testades positivt för anabola steroider.