Den 17 februari 2006 uppskattade franska myndigheter att 110000 av de 770000 invånarna på Réunion hade infekterats med chikungunyavirus (CHIKV). 22000 insjuknade bara under 6–12 februari, och sammanlagt 52 personer, som även hade andra sjukdomar, avled. Färre fall har förekommit på andra öar i Indiska oceanen. Virus sprids här av Aedes albopticus, »tiger mosquito«, och orsakar feber, utslag, svår led- och muskelvärk och enstaka fall av encefalit.
Sekvenseringsdata talar för att virus importerats från Östafrika, och en ny genotyp av CHIKV med en mutation i membranfusionsglykoproteinet E1 har påvisats.
I södra och centrala Indien har under 2006 sammanlagt 1,3 miljoner människor i tio delstater infekterats med CHIKV (samtidigt som ett utbrott av hemorragisk denguefeber har drabbat 3600 personer och dödat 48 i samma område i november 2006). Här är det Aedes aegypti, den klassiska malariamyggan, som sprider smittan.
Några dödsfall i misstänkt encefalit eller med njursvikt på grund av CHIKV-infektion utreds. Det är första gången på 32 år som CHIKV påvisas i Indien. Bristande kontroll av myggens förökning är en starkt bidragande faktor till epidemin, men en förändring av virus kan bidra till spridningen.
Vertikal maternell-fetal transmission av CHIKV med svåra neurologiska skador har tidigare observerats hos nyfödda. Nu rapporteras fosterdöd och infektiöst utlöst tidigabort i tre fall från Réunion. Man bör undersöka möjligheten av tidig vertikal transmission av även andra arbovirusinfektioner.
Genetisk modifikation av ett virus som inte i sig är okänt kan bidra till omfattande spridning i områden där de rätta betingelserna föreligger, med omfattande sjuklighet som följd. Chikungunya har ansetts vara självläkande och inte behäftad med någon ökad dödlighet. Nyligen visades dock i en studie från Réunion en ökning av mortaliteten under de första fyra månaderna av 2006 som kunde hänföras till sjukdomen.Aedes albopticus, »tiger mosquito«, sprider chikungunyavirus i Indien och på öarna i Indiska oceanen.