Var det en Helicobacter pylori-infektion som ledde till den forne franske kejsarens död? Napoelon Bonapartes dödsorsak har blivit en omdebatterad fråga bland historiker och sedermera även medicinska forskare. Det har hävdats att Napoleon, som avled 1821 på Sankta Helena, dog av cancer i ventrikel och tunntarm. Men än mer dramatiska förklaringar, i alla fall ur ett historiskt perspektiv, har föreslagits, tex arsenikförgiftning eller medveten medicinsk felbehandling.
En fallstudie i Nature försöker kasta ljus över det snart 200-åriga mysteriet. Det är forskare från USA, som utifrån historisk dokumentation, bla Napoleons obduktionsprotokoll och dagens medicinska kunskap inom onkologi, kommit fram till att denne sannolikt avled av ett karcinom som sträckte sig över 10 cm från cardia till pylorus. Tumören klassificeras som stadie IIIa (T3N1M1), och den orsakades av en H pylori-infektion snarare än av hereditär predisposition (vilket ibland har föreslagits), konstaterar forskarna. Föga förvånande hade tumörer av den typen dålig prognos för snart 200 år sedan.


Dödsorsaken var nog inte arsenikförgiftning, inte heller medveten felbehandling men kanske H pylori-orsakad cancer.