Efter att ha varit i det närmaste utrotad som sjukdom i Kina tycks syfilisen ha återvänt och sprids nu snabbt i landet. Det varnar kinesiska forskare för i en studie som presenteras i Lancet. Under första halvan av 1900-talet spreds syfilis i Kina och nådde epidemiska proportioner. Kommunistregimen satsade på 1950-talet stora resurser för att få bukt med problemet, och ansträngningarna bar frukt. Masscreening och fri behandling bidrog till att syfilis på 1960-talet i princip var utrotad. Men nu tycks sjukdomen alltså ha återvänt. Forskarna har studerat nationella data över sexuellt överda sjukdomar. Det visar sig att incidensen av syfilis ökat från 0,2 fall/ 100000 invånare 1992 till 6,5/100000 år 1999, vilket motsvarar en årlig ökning på mer än 70 procent. Vad som även ökat kraftigt är fallen av kongenital syfilis.
Orsakerna till ökningen står, enligt forskarna, främst att finna i den omvandling som det kinesiska samhället utsatts för. Globalisering och ekonomiska reformer har resulterat i inkomstskillnader, som i sig är grogrund för prostitution, spekulerar de. Att sjukdomen i det närmaste varit utrotad har resulterat i att unga människor inte har något som helst naturligt skydd mot smittan, vilket också tros ha bidragit till spridningen. Författarna konstaterar att behovet av en nationell handlingsplan nu är akut. En sådan bör bland annat inkludera masscreening, något som införts i vissa regioner av landet och som visade sig effektivt när sjukdomen »utrotades« förra gången för snart 50 år sedan.