Såväl inom som utom läkarkåren florerar fördomar om skillnader mellan läkare inom olika specialiteter. Dessa förutfattade meningar berör oftast psykologiska aspekter av personligheten. Så tex brukar kirurger ses som handlingskraftiga, invärtesmedicinare som omständliga, ortopeder som opsykologiska osv. Ibland handlar fördomarna även om begåvningsresurser, vilket lämnas därhän i detta referat.
Om föreställningarna överensstämmer med verkligheten är inte studerat i nämnvärd omfattning. Orsaken skulle dessutom kunna vara både selektion och anpassning till förväntningar. Författarna (två kvinnor och två män) till här refererade rapport noterade under sin studietid att manliga läkarstudenter som valde att bli kirurger var längre och såg bättre ut än de som valde invärtesmedicin. Författarna önskade nu, 25 år efter avslutade studier, testa om denna observation var korrekt.
Man valde slumpmässigt ut 24 överläkare, hälften av var specialitet, vid universitetssjukhuset i Barcelona, matchade för ålder (52¬± 7) och kön (alla män). Som extern kontrollgrupp valdes fyra jämnåriga skådespelare, som spelat manliga läkarroller i filmer eller TV-serier. Deltagarnas längd noterades.
Utifrån nytagna fotografier bedömdes deras utseende av åtta kvinnor oberoende av varandra med en »good looking score« på en 7-gradig skala (1 = ugly; 7 = very good looking).
Kirurgernas längd var 179,4 cm mot medicinarnas 172,6 (P0,01). Skådespelarnas längd förblev okänd. Deras good looking score var dock högst, 5,96 mot kirurgernas 4,39 och medicinarnas 3,65. Samtliga skillnader var signifikanta. Det fanns ingen skillnad mellan skådespelare i kirurg- och medicinarroller.
Författarnas konklusion är att manliga kirurger är längre och snyggare än invärtesmedicinare, åtminstone i Barcelona. Troligen skulle en svensk studie komma till ett liknande resultat. En liten men noggrant genomförd enkätstudie talar starkt för det (jag har frågat min fru).Inte bara spanska kirurger är snygga, även svenska kirurger ligger bra till. Curt Franksson, »Frankan«, profil inom svensk kirurgi, nu 90 år, fortfarande stilig och lång.