Långtidsbehandling med protonpumpshämmare (PPI) ökar risken att drabbas av höftfraktur, enligt en brittisk studie som presenteras i JAMA. Forskarna har utgått från samtliga fall av höftfraktur hos patienter över 50 års ålder i databasen General Practice Research Database, som innehåller data från primärvården i Storbritannien, totalt drygt 13000 fall. Dessa har jämförts med en kontrollgrupp på 130000 patienter matchad med fallgruppen för faktorer som kön och ålder. Det visade sig att patienter som behandlats med PPI i minst ett år löpte ökad risk att drabbas av höftfrakturer. Risken ökade med tiden patienten behandlats med PPI och med dosen, där högre dos resulterade i ökad risk.
Författarna tror att orsaken till riskökningen skulle kunna vara att upptaget av kalcium påverkas av PPI. En annan bidragande orsak skulle kunna vara påverkan på osteoklasternas protonpumpar, vilket resulterar i påverkan på cellernas funktion.