En i Sydamerika förekommande parasit studeras nu av forskare i Argentina, som tror att den lilla parasitmasken Trichuris trichiura skulle kunna användas för att behandla multipel skleros (MS); detta enligt en studie som presenteras i Annals of Neurology och refereras i News@Nature.com. Den mindre studien omfattar 24 MS-sjuka individer som haft sin sjukdom i minst fyra år. Hälften av dessa hade vid studiens början infekterats med Trichuris trichiura. Infekterade patienter uppvisade betydligt färre skov än icke-infekterade; totalt förekom tre skov i den infekterade gruppen, att jämföra med 56 i den icke-infekterade.
Forskarna spekulerar över att detta skulle kunna bero på att masken påverkar kroppens T-celler och reglerar ned den autoimmuna reaktionen från T-cellerna, som bidrar till att orsaka MS. Bakgrunden till varför vissa drabbas av MS är ofullständigt känd, men prevalensen är, enligt författarna, betydligt lägre i Sydamerika än i Europa och USA. Parasitinfektion skulle, spekulerar de, kunna vara bidragande till just detta.
Visar det sig att parasiten faktiskt har en gynnsam effekt bör detta öppna för nya behandlingsformer vid andra autoimmuna sjukdomar, skriver författarna vidare. Rönen är onekligen både spännande och kontroversiella. Det bör dock poängteras att studien är liten och dessutom inte blindad, det sistnämnda innebär att det varit känt för behandlande läkare som utvärderade patienterna vilka av dem som varit infekterade av parasiten och vilka som inte varit det.