Förbättrad hygien är det största medicinska framsteget sedan 1840, enligt BMJs läsare. Tidskriften uppmanade i höstas sina läsare att nominera de största framstegen inom medicinen sedan 1840.
Bland förslagen som inkom valde BMJ ut en grupp på 15 framsteg som läsarna sedan kunnat rösta på och som experter på BMJ i artiklar i tidskriften argumenterat för varför de är värdiga vinnare.

Drygt 11000 läsare hörsammade uppmaningen och inkom med röster. Mest läkare röstade (drygt 3000), men även sjuksköterskor, forskare, studenter och anställda inom läkemedelsindustrin har röstat. Listan toppas alltså av sanitära framsteg, såsom rent vatten, förbättrat avlopp och allmänt bättre hygien, med 15,8 procent av rösterna. Antibiotika och anestesi återfinns på andra respektive tredje plats, medan vacciner knep fjärdeplatsen. Bland de senaste decenniernas medicinska landvinningar märks upptäckten av DNA-molekylen, med 8,8 procent av rösterna, medan 1,6 procent tyckte att upptäckten av farorna förknippade med rökning var det viktigaste medicinska framsteget på 167 år.