Irriterande textilier och infektion i huden förvärrar besvären av atopiskt eksem. Kortisonsalvor är effektiva, men många, inte minst föräldrar till eksembarn, har en motvilja mot att använda kortison, då långvarigt bruk kan påverka huden negativt. En ny behandling kan göra det lättare för läkare, barn och föräldrar att minska problemen. Det framgår av en studie som publicerats i Dermatology. Den visar att behandling med ett specialbehandlat silke med antimikrobiell effekt (DermaSilk) har lika god effekt som lokal behandling med kortisonsalvor.
Studien har genomförts vid universitetssjukhuset i Zürich. Barn i åldrar mellan ett halvt och nio år med moderat atopiskt eksem fick under tre veckor bära specialtillverkade underkläder. Vänster ärm och ben bestod av DermaSilk, medan höger ärm och ben bestod av bomull. Barnens högra arm och ben behandlades dessutom med en kortisonsalva grupp III (Elocon), som är allmänt använd vid behandling av atopiskt eksem.

Under behandlingen lindrades barnens eksem signifikant, och ingen signifikant skillnad kunde observeras mellan de kroppsdelar som behandlats med kortison och de som behandlats med DermaSilk. Författarna framhåller att bakterieinfektioner ofta förvärrar eksemproblemen och att infektionsdämpande behandling leder till klinisk förbättring. DermaSilks antimikrobiella effekt är därför gynnsam. Man konstaterar även att bomull, trots att materialet kan tyckas vara lent och slätt, består av korta och oregelbundna fibrer, vars ändar kan irritera eksemdrabbad hud. Silke, å andra sidan, består av trådar som är flera hundra meter långa och som ger låg friktion mot huden. Författarna drar därför slutsatsen att DermaSilk kan bli ett alternativ till kortison vid atopiskt eksem.
De nya rönen stämmer väl med preliminära fynd i en fallstudie som genomförts på svenska allergimottagningar: 7 av 11 barn med atopiskt eksem fick mindre besvär och klåda och bättre nattsömn redan inom någon vecka från det att behandlingen med DermaSilk börjat.