Individer som är vegetarianer i vuxen ålder har som barn högre IQ än genomsnittet. Detta enligt en studie från Storbritannien som presenteras i tidskriften BMJ. Den kontroversiella studien, som sannolikt lär bli frekvent refererad framgent, bygger på data från drygt 8000 män och kvinnor i Storbritannien, som vid 10 års ålder bla genomgick ett IQ-test. 20 år senare fick dessa individer svara på frågor kring bla utbildning, matvanor och socioekonomisk ställning. Resultaten visar att individer som i vuxen ålder uppgav att de är vegetarianer överlag var bättre utbildade och hade högre IQ än genomsnittet som barn. Resultaten stod sig efter att forskarna rensat för andra faktorer som exempelvis inkomst och social bakgrund. Totalt uppgav 4,5 procent av studiedeltagarna att de var vegetarianer vid 30 års ålder. En tredjedel av vegetarianerna tillstod dock att de åt såväl fågel som fisk. Det var överlag vanligare att kvinnor var vegetarianer än män.


Intelligenta barn tycks ofta bli vegetarianer. Foto: Sara Holfve