Många studier visar sammantaget att högst 50 procent av patienterna med långtidsmedicinering följer ordinationerna.

I en följsamhetsstudie från 2005 fann vi för vissa läkemedelstyper ännu lägre siffror (Eur J Publ Health. 2005;15:621-6). Bland patienter med inhalationssteroider mot astma/KOL hade bara 34 procent hämtat ut den mängd läkemedel som motsvarade 80–120 procent av läkarnas ordinationer (uttagsföljsamhet). Detta var den första stora studien i Sverige av följsamheten vid långtidsmedicinering. Den omfattade 3636 patienter med alla typer av läkemedel men bland dem endast 47 med inhalationssteroider mot astma/KOL. Man kunde därför hävda att bedömningen av uttagsföljsamheten vid astma/KOL gjordes på för få patienter, att 34 procent därför kunde vara en för låg siffra och att patienterna kunde använda mer än ett recept, vilket gjorde att alla deras utköp inte fångades in i studien.
I en ny studie har vi nu jämfört data från insamlade receptkopior för läkemedel mot astma/KOL i Jämtland 2002 med vad som köptes ut av samma läkemedel under samma tid av ett representativt urval av 17000 jämtlänningar, registrerade i den sk Jämtlandsstudien, en databas med individuppgifter.
Manuellt insamlade receptkopior för läkemedel mot astma/KOL visade tillfredsställande uttagsföljsamhet i fråga om 35 procent av ordinationerna och databasen i 28 procent. Skillnaden var inte statistiskt signifikant. Endast 11 procent av patienterna använde mer än ett recept under året, och de flesta av dem hade överutköpt i förhållande till ordinationen. Med hjälp av databasen studerade vi också uttagsföljsamheten för läkemedel mot astma/KOL för fyraårsperioden 1999– 2002. Detta gav en tillfredsställande uttagsföljsamhet på 29 procent.

Genom den här studien har vi kunnat bekräfta att endast en tredjedel av patienterna med läkemedel mot astma/KOL har en tillfredsställande uttagsföljsamhet som stämmer överens med läkarnas ordinationer. Man kan därför misstänka att många patienter är underbehandlade. Vi drar också slutsatsen att relativt enkla insamlingar av kopior av itererade recept och analys av utköpen från apotekens stämplar på recepten, åtminstone vid astma/KOL, ger pålitliga data över hur patienter köper ut och därmed har tillgång till sina läkemedel för långtidsbruk.Bara cirka 30 procent av patienterna med astma/ KOL hämtar ut sina läkemedel. Det framgår av ännu en svensk studie.