Prevalensen av humant papillomvirus (HPV) är högre än vad som tidigare varit känt. Det visar en amerikansk studie som presenteras i JAMA.
Drygt 1900 kvinnor i åldrarna 14–59 år, som sägs vara ett representativt urval av den kvinnliga amerikanska befolkningen, ingick i studien. Dessa fick ta vaginala HPV-prov på egen hand. Proven analyserades sedan med hjälp av PCR, och resultatet visade hög förekomst av viruset. För alla kvinnor sammantaget uppgick prevalensen till 26,8 procent. Högst prevalens fanns bland kvinnor i åldrarna 20–24 år, där närmare hälften, 44,8 procent, var positiva för HPV.
Prevalensen steg med varje år mellan åldrarna 14 och 24 år för att därefter falla för kvinnor mellan 24 och 59 år. Att förekomsten av HPV är högst bland yngre kvinnor är välkänt sedan tidigare, men prevalensnivåerna i denna studie överstiger de nivåer som flera tidigare studier indikerat.
HPV är en av de absolut vanligaste sexuellt överförda infektionerna, och sexuell överföring är också det vanligaste spridningssättet. Av samtliga HPV-positiva kvinnor uppgav dock 5 procent att de aldrig haft sex.
Den amerikanska studien är gjord mot bakgrund av att många länder har infört eller överväger att införa vaccination mot HPV för unga flickor då virusinfektionen leder till bla ökad risk för cervixcancer.HPV är ännu vanligare bland unga kvinnor än man sett tidigare. Bilden:cervixutstryk med HPV.