Tidskriften Lancet agerar mot dödsstraffet på ledarplats under parollen »stop killing people who kill people«. Tidskriften uppmanar läkare och sjukvårdspersonal att offentligt ta tydligt avstånd från dödsstraffet, som inte bör ha en plats på straffskalan i något land på jorden under detta århundrade.
Under senare tid har flera avrättningar, inte minst i USA, uppmärksammats då de av olika anledningar gått fel och orsakat den dömde utdragna plågor. Trots det är det anmärkningsvärt och moraliskt felaktigt när läkare och forskare deltar i att förbättra avrättningstekniker som exempelvis giftinjektioner, skriver tidskriften som ser det som en perversion att »läkarkonstens redskap«, såsom farmaka och dylikt, används för att ta livet av människor. Lancet anser att dödsstraffet bör ersättas av livstids fängelse utan möjlighet till nåd och applåderar det faktum att det från högsta politiska håll nu åter börjat höjas röster om att FN bör ta initiativ till ett globalt totalförbud mot dödstraffet.
Bland annat sägs Italiens premiärminister Romano Prodi höra till de politiska tungviktare som nu sätter press på FN för ett totalförbud.
Lancet citerar Amnesty, som beräknar att det under 2005 avrättades 2148 människor i 22 länder världen över. Med all sannolikhet finns dock ett mycket stort mörkertal. 94 procent av de 2148 avrättningarna skedde i Kina, Iran, Saudiarabien och USA. Totalt har 69 länder världen över dödsstraff på straffskalan.Det är perverst att läkarkonstens redskap används för att döda människor, anser Lancet.