Motion i grupp för kvinnor som har bröstcancer förbättrar såväl kondition som psykiskt välbefinnande. Det visar en studie från Storbritannien som presenteras i BMJ. Det är sedan tidigare känt att motion är mycket viktigt för bröstcancerpatienter, och studier har indikerat att kvinnor som motionerar regelbundet kan reducera risken att avlida i sin bröstcancersjukdom med upp till 50 procent. Den aktuella studien omfattar 177 kvinnor med bröstcancer i tidigt stadium som genomgick fysisk träning i grupp under en tolv veckor lång period.
Träningsprogrammet omfattade två instruktörsledda pass per vecka i grupp och ett individuellt pass i hemmet utan instruktör per vecka. Träningspassen omfattade lågintensiv motionsträning (gång, cykling och lågintensiv aerobics) och lättare styrketräning.
Jämfört med en kontrollgrupp med bröstcancerpatienter i samma stadium som inte motionerade stärkte kvinnorna sin fysik. De orkade gå längre sträcka under en viss tidsperiod (12 minuter), de var mer rörliga i axlarna och de hade en generellt mer »positiv inställning«, den senare mätt genom ett frågeformulär.
Någon statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna avseende generell livskvalitet, som var studiens huvudsakliga effektmått, såg forskarna dock inte. Författarna anser att kliniskt verksamma läkare bör uppmana sina bröstcancerpatienter att motionera. Därtill uppmanas politiker att skjuta till medel så att cancerkliniker kan erbjuda motion.BMJ uppmanar politiker att skjuta till medel så att cancerkliniker kan erbjuda motion till patienterna.