Kan fostervatten vara en källa till stamceller? Det tror en grupp amerikanska forskare som lyckats identifiera stamceller i just fostervatten.
Rönen presenteras i tidskriften Nature Biotechnology. Cellerna har visat sig uttrycka flera markörer för embryonala och adulta stamceller, och de har i laboratoriet kunnat utvecklas till bla neuron och muskelceller.

Cellerna växer snabbt, i samma takt som embryonala stamceller. De har genomgått över 250 celldelningar, och enligt forskarna är längden på telomeren (område i slutet på kromosomen som förkortas vid varje celldelning) bevarad efter delningarna. Inget tyder heller på att cellerna utvecklas till tumörer.
Enligt artikeln går det att extrahera cellerna redan tio veckor efter befruktningen. De kan då användas till att leta efter anlag för sjukdomar och missbildningar hos fostret. Det är dock inte bara i fostervatten som de återfinns, även placenta tros innehålla cellerna.

Rönen är viktiga, inte minst i USA, där kraftiga restriktioner omger stamcellsforskningen. Fältet har hamnat högt på den politiska agendan, och presidenten George W Bush lade för ett år sedan in sitt veto mot ett förslag att forskning på embryonala stamceller från embryon vilka blir över efter provrörsbefruktning på fertilitetskliniker skulle kunna finansieras med federala medel.


Inte bara fostervatten utan också placenta tros innehålla stamceller. Dessa rön är viktiga, särskilt i USA, där president Bush omgett stamcellsforskningen med kraftiga restriktioner.