Vitlök har ingen blodfettssänkande effekt. Det konstaterar amerikanska forskare i en studie som presenteras i Archives of Internal Medicine. Vitlök har sedan länge använts som behandling och skydd mot kardiovaskulär sjukdom. Till exempel finns 3500 år gamla dokument från Egypten som vittnar om att man redan kring år 1500 före Kristus använde vitlök som skydd mot hjärt–kärlsjukdom.
Den aktuella amerikanska studien bygger på 170 personer mellan 30 och 65 års ålder, samtliga med moderat höjning av LDL-kolesterol före studiens början. Dessa delades in i grupper och fick vitlök såväl i naturlig form som i två olika typer av tillskott och jämfördes sedan med en kontrollgrupp som inte åt vitlök.
»Vitlöksbehandlade« individer fick i sig ca 4 g vitlök om dagen, och studiedeltagarna följdes under sex månader med blodfettskontroller varje månad. Resultaten visar att vitlök inte har någon statistiskt säkerställd effekt på vare sig LDL-, HDL- eller triglyceridnivåer.
Författarna flaggar dock för att det kan finns subpopulationer för vilka vitlökstillskott faktiskt skulle kunna ha en gynnsam inverkan på blodfetterna.
Föga förvånande rapporterades inga allvarliga biverkningar hos studiedeltagarna. Några vitlöksbehandlade personer klagade dock på dålig andedräkt, en i sammanhanget välkänd baksida av att sätta i sig vitlök, med all sannolikhet känd redan på de gamla egyptiernas tid.Ingen blodfettssänkning rapporteras, inte heller allvarliga biverkningar – förutom dålig andedräkt.