87 procent av invånarna i Storbritannien lider brist på D-vitamin. Det visar en studie som presenteras i tidskriften American Journal of Clinical Nutrition.
Forskarna har tagit blodprov på 7437 ljushyade britter som var 45 år gamla när provtagningen gjordes. I proven, som togs under årets alla årstider, mättes koncentrationen av 25-hydroxivitamin D. Resultaten visar att en mycket stor grupp inte når upp till rekommenderade värden för D-vitamin.
Lägst nivåer uppmättes, inte helt oväntat, under vinter och vår, då 87,1 procent av studiedeltagarna hade D-vitaminnivåer understigande rekommenderade 75 nmol/l. Hos 46,6 procent noterades nivåer lägre än 50 nmol/l.
Även sommartid var bristen omfattande; sammantaget befanns då 60,9 procent lida av D-vitaminbrist. Rönen är alarmerande, konstaterar en grupp forskare från bland annat Kanada, Tyskland, Finland, Storbritannien och Harvarduniversitetet i USA.
Forskarna kräver i en gemensam artikel, också den publicerad i American Journal of Clinical Nutrition, att hälsovårdsmyndigheter världen över ska se över och höja det dagliga rekommenderade intaget av D-vitamin.
Uppenbarligen innehåller normal västvärldskost inte tillräckligt med D-vitamin, konstaterar forskarna, som anser att de rapporter om vitaminbrist som presenteras i medier ofta är alltför tvetydiga. Ska man förmå människor att öka D-vitaminintaget krävs tydliga rekommendationer från hälsomyndigheter, fastslår forskargruppen.Normal kost i västvärlden innehåller inte tillräckligt med D-vitamin. Hälsovårdsmyndigheterna bör se över sina rekommendationer, anser en grupp forskare.