Kvinnliga missbrukare som dömts till fängelsestraff förbättrade sin hälsa under tiden i fängelset. Rönen kommer från en studie i Storbritannien, som refereras i BMJ.
Studien har genomförts av forskare från universitetet i Oxford och omfattar drygt 300 kvinnor som dömts till fängelsestraff av olika anledningar och som använt illegala droger i minst sex månader före fängelsetiden.

Kvinnornas hälsotillstånd var vid tiden för fängelsevistelsens början överlag bedrövligt, enligt författarna. Regelbundna måltider, tak över huvudet och skydd mot våld bidrog till att de kvinnliga internernas hälsotillstånd förbättrades markant under perioden i fängelse. Andelen rökare minskade visserligen inte, men de kvinnor som rökte skar överlag ned på sin konsumtion av tobak. Därtill missbrukades mindre alkohol och narkotika än under perioden före straffet.
Vid en uppföljning tre månader efter att straffet påbörjats behandlades fler kvinnor för depression och hypertoni än innan straffet påbörjades, något som författarna tolkar som underbehandling av de kvinnliga internerna och att ett »otillfredsställt vårdbehov« förelegat.