Manlig omskärelse har visat sig vara ett sätt att skydda mot överföring av HIV. Ett flertal studier har presenteras under senare tid. Så sent som i december 2006 avbröt amerikanska National Institutes of Health två studier kring manlig omskärelse som skydd mot HIV i Kenya respektive Uganda, totalt omfattande närmare 8000 patienter. Anledningen var att preliminära data var så starka att det inte var försvarbart att en grupp män inte skulle få genomgå ingreppet.
Studierna är en uppföljning av en sydamerikansk studie med likaledes goda resultat. Men trots den starka medicinska evidensen för att omskärelse skyddar mot överföring av HIV, därtill även mot urinvägsinfektion och eventuellt mot överföring av herpes simplex, används ingreppet inte i tillräckligt stor utsträckning i HIV-drabbade delar av världen, skriver Lancet.
Omskärelse kan ha en dramatiskt livräddande effekt på populationsbasis i HIV-drabbade områden, men det finns många hinder som måste övervinnas innan ingreppet kan skalas upp på global basis, menar Lancet, som listar 13 huvudsakliga problemområden. Till dessa hör att drabbade länders regeringar, såväl som hjälporganisationer i västvärlden, måste inse effekterna av genomgreppet. Därtill finns stora kulturella aspekter att ta hänsyn till.
Tidskriften jämför med spridandet av antivirala medel mot HIV. Trots den medicinska evidensen för effekten av dessa dröjde det till dess att lobbygrupper, inflytelserika opinionsbildare och hjälporganisationer satsade på att få ned priset på preparaten innan spridandet av dem i stor skala i fattigare länder blev verklighet. Att kunna skala upp användningen av manlig omskärelse i HIV-drabbade områden kommer att kräva liknande ansträngningar. Att den medicinska evidensen är stark leder inte till att ingreppet får den spridning det bör få per automatik, understryker Lancet.