Att isolera huset kan leda till positiva hälsoeffekter, såsom färre besök hos husläkare och minskad skolfrånvaro på grund av sjukdom. Det visar en studie från Nya Zeeland som presenteras i BMJ. Studien bygger på 1350 hushåll, totalt omfattande 4407 individer, boende i fattiga delar av landet.
En grupp av dessa hade isolerat sitt hus och jämfördes sedan med boende i icke-isolerade hus. Parametrar som temperatur och luftfuktighet i huset följdes, och därtill kontrollerades hur ofta de boende gick till husläkaren, var borta från skolan och själva upplevde den egna hälsan.
Resultaten visar att inomhustemperaturen var en halv grad högre och luftfuktigheten 2,3 procent lägre i isolerade hus. De boende i isolerade hus upplevde därtill mindre av förkylningssymtom. Barnens skolfrånvaro var lägre, och det var också det totala antalet besök hos husläkaren. Forskarna tittade även på sjukhusinläggningar för andningsrelaterade orsaker, men där fann de inget statistiskt säkerställt samband mellan boende i isolerade och boende i icke-isolerade hus.