Det lidande som orsakas av psykisk tortyr är många gånger värre än det som fysisk tortyr leder till. Det visar en studie som presenteras i tidskiften Archives of General Psychiatry och som refereras av News@Nature.
Studien bygger på intervjuer från 279 överlevande från kriget i det forna Jugoslavien vilka samtliga har blivit utsatta för olika typer av tortyr. Dessa har fått gradera vilket lidande de drabbats av efter olika tortyrformer. Graderingen gjordes på en femgradig skala, 0–4, där fyra var värsta tänkbara.
Till det absolut värsta någon kan utsättas för hör skenavrättning, visar undersökningen. Offret fås att tro att denne ska avrättas, men så sker inte – tex kan någon skjutas med lösa patroner. Skenavrättning fick en snittpoäng på 3,7, att jämföra med forcerad utdragning av tänder, som fick 3,6. Än värre graderades våldtäkt, med 3,9 på skalan.
Särskilt smärtsam var tortyren om den torterade själv upplevde att han eller hon inte hade någon som helst kontroll över situationen, och psykisk tortyr bygger på att offret ska uppleva just total brist på kontroll, skriver författarna.
David Eisenman, internmedicinare och forskare vid University of California, som behandlat många tortyroffer, säger till News@Nature att den fysiska skada en människa utsatts för långt ifrån alltid är det som avgör vilka men han eller hon får av tortyren senare i livet. Vanligare är i stället att det är den psykiska tortyren som leder till mer bestående men, enligt Eisenman, som uppger att han sett flera exempel på att just skenavrättningar är det som kan knäcka någon totalt.
Rönen bär relevans inte minst då det amerikanska försvarsdepartementet inte vill räkna in psykisk tortyr, exempelvis isolering, förnedrande behandling och att avsiktligen undanhålla någon sömn eller mat, i den egna definitionen för vad som faktiskt räknas som tortyr. FN inkluderar däremot psykisk tortyr i tortyrbegreppet, då detta definieras som att orsaka någon »svårt lidande, psykiskt eller fysiskt«.I ett försök att gradera det psykiska lidande som tortyr orsakar fick skenavrättning 3,7 poäng på en skala från 0 till 4. Högst poäng fick våldtäkt: 3,9.