De så kallade impaktfaktorerna har fått så stor betydelse att de riskerar att leda till snedfördelning av forskningsmedel. Den varningen kommer från tidskriften BMJ. Impaktfaktor är ett tal som beskriver hur ofta artiklar i en given vetenskaplig tidskrift i genomsnitt blivit citerade.

För att en tidskrift ska få ett högt tal gäller det att publicera artiklar som citeras ofta av andra forskare men även att undvika att ta in snävare artiklar som citeras sällan, då dessa drar ned impaktfaktorn. Bland tidskrifter med högst impaktfaktor återfinns Nature och Science. De tenderar att publicera artiklar om laboratoriebaserad biologisk och medicinsk forskning i större utsträckning än exempelvis klinisk forskning.

Då beslut om hur forskningsmedel ska fördelas ofta baseras på kvaliteten av de tidskrifter en forskare publicerats i, och impaktfaktorn är det klart vanligaste kvalitetsmåttet på tidskriften, riskerar detta att leda till att klinisk forskning förfördelas. Den orättvisa fördelningen av resurser, baserad på impaktfaktorer, gäller även mellan vetenskapliga discipliner. Matematiska tidskrifter har tex inte möjlighet att nå samma impaktfaktor som medicinska, skriver BMJ.

Till de renodlat medicinska tidskrifterna med högst impaktfaktor återfinns bla BMJ, Journal of the American Medical Association (JAMA), New England Journal of Medicine och Lancet. BMJ beskriver konkurrenten JAMA som särskilt framgångsrik när det gäller att förstå och utnyttja betydelsen av impaktfaktorer. JAMA återfanns under 1960-talet i den absoluta toppen av de medicinska tidskrifterna, men under 1970- och 1980-talen gick det trögt, och tidningen tappade läsare och vetenskaplig status.
På 1980-talet hade impaktfaktorer en relativt begränsad betydelse trots att de beräknats kontinuerligt sedan 1960-talet. Men JAMA såg en förändring i annalkande och satsade stort på att höja tidningens impaktfaktor. Till exempel blev tidskriften mer restriktiv med att ta in snävare artiklar. Ansträngningarna bar frukt, och JAMAs faktor steg. I takt med att impaktfaktorns betydelse ökade kraftigt under 1980- och 1990-talen etablerade JAMA sig åter som en av de absolut mest prestigefyllda medicinska tidskrifterna. Idag rankas drygt 6000 vetenskapliga tidskrifter med impaktfaktor, och antalet rankade tidskrifter växer med runt 200 varje år. För en vetenskaplig tidskrift är det en kvalitetsstämpel att bli rankad.

BMJ betonar att impaktfaktorer är viktiga men poängterar att de ska användas för att jämföra vikten av tidskrifter inom samma fält. Att använda dem till att jämföra vikten mellan olika naturvetenskapliga discipliner eller att jämföra klinisk och preklinisk forskning är däremot att missbruka impaktfaktorerna, vilket riskerar att leda till snedfördelning av forskningsresurser, skriver BMJ.