Kvinnor som aborterat, spontant eller inducerat, löper ingen ökad risk att drabbas av bröstcancer. Det visar en stor studie som presenteras i tidskriften Archives of Internal Medicine. Den prospektiva studien omfattar drygt 105000 kvinnor som följdes från 1993 och framåt. Vid studiens början var kvinnorna mellan 29 och 46 år. De lämnade regelbundet information om huruvidade aborterat, spontant eller inducerat.

Informationen visar att 15 procent genomgick inducerad abort och 20 procent spontanaborterade någon gång under den studerade tidsperioden. Bland studiedeltagarna diagnostiserades 1458 nya fall av bröstcancer. Det visade sig att det inte fanns någon relation mellan inducerad eller spontan abort och risk att utveckla bröstcancer. Det fanns heller ingen ökad bröstcancerrisk för de kvinnor som aborterat, spontant eller inducerat, efter att ha fött minst ett barn.

Forskarna konstaterar dock att tidigare studier visat att om en kvinna fött barn före 35 års ålder minskar långtidsrisken att drabbas av bröstcancer, varför man kan förlänga resonemanget och säga att abort genom den mekanismen möjligen kan resultera i ökad cancerrisk.
En eventuell koppling mellan abort och bröstcancerrisk har varit hett omdebatterad och kontroversiell. I exempelvis USA har Högsta domstolen nyligen diskuterat kring ett abortförbud om det visar sig att ingreppet leder till hälsorisker för kvinnan.