I ett domslut nyligen (18 april 2007) i USAs Högsta domstol har en knapp majoritet (fem mot fyra) fattat beslutet att inskränkt aborträtt vid senaborter »does not violate a woman´s constitutional right to an abortion«.

Utslaget är sensationellt eftersom det ogiltigförklarar inte mindre än sex tidigare domslut i samma domstol. Även om domslutet bara omfattar senaborter ses, enligt flertalet bedömare, en tendens till att aborträtten kommer att bli mer inskränkt i USA. I det politiska stridsfältet har Hillary Clinton redan beskrivit domslutet som en »erosion of our constitutional rights«, medan de republikanska motståndarna hälsar beslutet med tillfredsställelse. Flertalet utländska observatörer talar om en »slow squeeze« när det gäller aborträtten i landet. Tydligen har diskussionen berört aborträtten generellt, men domstolen uppges av taktiska skäl ha valt »a more gradualist approach«. Just därför är domslutet av principiellt mycket stor betydelse.
President Bushs nominering (2005) av speciellt två ledamöter, John Roberts och Samuel Alito, har medfört en annorlunda balans och inriktning i domstolen för en generation.
Det är uppenbart att Bush-eran kommer att lägga sin slagskugga över abortdebatten i USA, och indirekt utomlands, långt bortom presidentmandatets slut 2009. En inskränkning i aborträtten kommer med stor sannolikhet att leda till att de illegala aborterna rycker fram med åtföljande mödradöd och svår mödrasjuklighet. Man räknar globalt med att omkring 200–250 kvinnor sätter livet till varje dygn i sviterna efter illegala, osäkra aborter – ett problem som inte har kunnat visas bli löst genom preventivmedel.

Den svenska debatten om aborträtt och abortmotstånd behöver rikta stor uppmärksamhet mot vad som nu sker i USA beträffande inskränkningar i rätten till säkra legala aborter.
President Bushs extremt skadliga biståndspolitik inom området reproduktiv hälsa har redan fått långtgående negativa konsekvenser för de allra fattigaste kvinnorna i världen.President Bushs politiska bidrag till området reproduktiv hälsa får långtgående konsekvenser, särskilt för de fattigaste kvinnorna i världen.