Tillskott av folsyra under graviditetens inledande del minskar risken att barnet ska drabbas av läppspalt. Detta visar en populationsbaserad fall–kontrollstudie från Norge, som presenteras i tidskriften BMJ.

Författarna har utgått från 377 barn födda med läppspalt; en del av dessa hade även gomspalt. Därtill fanns en grupp på 196 barn med enbart gomspalt och en kontrollgrupp på 763 barn utan läpp- eller gomspalt. Barnen föddes under perioden 1996– 2001. Mödrarna fick uppge vad de ätit under graviditetens inledande månader och om de använt sig av folattillskott av något slag.

Det visade sig att kvinnor som tagit folattillskott på minst 400 mikrogram per dag i minst en månad under en period från en månad före den sista menstruationen fram till två månader in i graviditeten löpte minskad risk att få barn med läppspalt, med eller utan samtidig gompalt.
Risken för de folattillskottbehandlade var ca 30 procent lägre än för dem som inte tog tillskott. Forskarna noterade även en gynnsam effekt av kost rik på frukt och grönsaker och av multivitamintillskott när det gällde att minska risken för läpp- och gomspalt. Den skyddande effekten av dessa var dock inte lika kraftig som av folattillskott.
Det är välkänt att brist på folat leder till ökad risk för läpp-, käk- och gomspalt. Sambandet har klarlagts i djurförsök, men humanstudier har visat varierande resultat.

Norge är ett av de länder i västvärlden som har högst förekomst av medfödd läpp-, käk- och gomspalt. Kost som bröd och mjölk berikas normalt inte med folat i Norge. Författarna hoppas att studien ska ligga till grund för en diskussion om kost framgent bör berikas med folat i Norge.


Nyfött barn med läppspalt. I Norge, där studien gjordes, finns en hög förekomst av medfödd läpp-, käk- och gomspalt, och där sker ingen berikning av bröd och mjölk med folat.