Förändringar i hjärnans grå substans kan ses med magnetkamera (MR) flera år innan personen drabbas av kognitiva symtom, såsom försämrat minne. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Neurology.
Studien omfattar 136 deltagare, samtliga över 65 års ålder och med normala kognitiva funktioner i samband med att studien inleddes. De genomgick MR-undersökning av hjärnan då studien påbörjades 1999 och följdes därefter med löpande, omfattande test, bla av neurologiska och kognitiva funktioner. I genomsnitt följdes patienterna under 5,4 år.
Det visade sig att det gick att identifiera förändringar hos individer som senare kom att utveckla kognitiv svikt och demens i hjärnans grå substans i form av minskad volymsubstans bilateralt i bla temporalloberna anteromedialt innan symtomen uppstod.
Av de 136 studiedeltagarna drabbades 23 av lindrig kognitiv nedsättning (mild cognitive impairment), och av dessa 23 utvecklade sedan nio alzheimerdemens.
Författarna skriver att det går att identifiera förändringarna med MR så tidigt som fyra år innan symtomen observeras.