Dödliga giftinjektioner som används för att avrätta dödsdömda fångar leder ofta till utdragna plågor och gravt inhumant lidande. Detta visar en studie som presenteras i tidskriften PLoS Medicine.
Författarna har studerat vilka preparat och doseringar som används vid giftinjektioner i två delstater i USA som har dödsstraff på straffskalan, Kalifornien och North Carolina. Författarna har därtill tittat på utfallet av ett antal dödsstraff och noterat om den dömde dött direkt, om ytterligare injektioner givits och om det funnits tecken på utdragna plågor. Resultaten visar att det normalt används en mix av preparat som bla innehåller anestesipreparatet tiopental, muskelrelaxantia och kaliumklorid, vilket resulterar i hjärtstopp. I många fall kan man anta att den dömde inte var under narkos då det gavs för låg dos tiopental. I några fall dog personen i fråga genom kvävning under påverkan av muskelrelaxantia och vid fullt medvetande.
Författarna konstaterar bl a att samma tiopentaldos används oavsett den dömdes kroppsstorlek. PLoS Medicine uppmanar till förbud mot dödsstraffet.
Samma inställning har tidskriften Lancet, som nyligen konstaterade att det är en »perversion« när läkarvetenskapens redskap och kunskap används för att ta livet av människor. Lancet betonade vidare att dödsstraffet inte bör finnas i straffskalan i något land på jorden under detta århundrade.Lancet har tidigare betonat att dödsstraffet inte har någon plats någonstans på jorden. PLoS Medicine har samma inställning, särskilt som dödliga injektioner ges på ett inhumant sätt.