Kan barn utbildas i hjärt– lungräddning och utföra kompressioner av torax på ett korrekt sätt? Den frågan ställde sig ett antal brittiska forskare som studerat barn i åldrarna 9 till 14 år. Resultaten presenteras i tidskriften BMJ.

Forskarna har låtit totalt 157 barn från fyra skolor i Cardiff i Storbritannien genomgå en 20 minuter lång utbildning i hjärtkompressioner.
Barnen »examinerades« sedan med en docka som analyserade om kompressionerna gjordes på rätt plats på torax, i rätt takt och med lagom tryck. Barnen delades in i tre grupper, en för 9–10-åringarna, en för 11–12-åringarna och en för 13–14-åringarna.

Inga barn i den yngsta åldersgruppen kunde genomföra kompressionerna ordenligt. I gruppen 11–12 år lyckades 19 procent av barnen utföra kompressioner korrekt, medan motsvarande siffra i den högsta åldersgruppen var 45 procent.

Författarna konstaterar att barnens förmåga att utföra korrekta kompressioner korrelerar med deras ålder och vikt, där större barn var bättre på att åstadkomma ett tillräckligt kompressionstryck.