Den genetiska kunskapen kring migrän är mycket begränsad. Det konstaterar en grupp forskare i Lancet Neurology. Trots att familje- och tvillingstudier visat att det finns en genetisk komponent i migrän har ingen gen som orsakar sjukdomen identifierats.
Flera studier har indikerat att gener som reglerar jonkanaler skulle kunna vara inblandade i sjukdomsutvecklingen, men ännu har ingen forskargrupp visat detta säkert.
Författarna konstaterar att det visserligen gjorts ett antal genetiska studier av familjer med hög förekomst av sjukdomen och att dessa har indikerat olika kromosomala regioner som centrala, men studierna har inte varit konsistenta och resultaten är svåra att slå ihop.
Forskarna hoppas att den genetiska kunskapen ska förbättras och ställer sitt hopp till sk genome wide association-studier. De bygger på analys av en mycket stor del av arvsmassan och används allt mer i genetisk forskning.