Den explosionsartade ökningen av prevalensen av typ 2-diabetes hos unga människor har resulterat i att diabetesrelaterade komplikationer som retinopati, nefropati och hypertoni numera är en tickande bomb i västvärlden med oerhörda sjukvårdskostnader under kommande decennier som följd.
Det konstateras i tidskriften Lancet. För 15 år sedan utgjorde typ 2-diabetes bara 3 procent av all diabetes bland tonåringar. Idag utgör andelen typ 2-diabetiker 45 procent av alla nyinsjuknade unga diabetiker – något som skvallrar om den enorma ökning som skett av antalet unga med »åldersdiabetes« – ett begrepp som för övrigt börjar kännas allt mer missvisande. Särskilt svåra blir komplikationerna om sjukdomen utvecklas i riktigt unga år, och det är precis vad som sker idag.
Det finns studier som indikerar att de vaskulära komplikationerna till följd av diabetes blir värre vid typ 2-diabetes än vid typ 1-diabetes, givet samma duration av sjukdomen, skriver Lancet.
Vid sidan av satsningarna på diabetesprevention är det extremt viktigt att snabbt förbättra kunskapen och medvetenheten om hur diabetes ska behandlas hos unga människor när den upptäcks. Inte minst gäller detta vid insättning av blodfetts- och blodtryckssänkande medicin hos unga individer, konstaterar tidskriften.