Problembaserat lärande (PBL) i små grupper används på många läkarutbildningar. Metoden bygger på att främja grupparbete, kritiskt tänkande och det livslånga lärandet. Man har inte tidigare jämfört PBL-metoden med andra metoder för inlärning i små grupper.
Vid casebaserat lärande (CBL) använder man en mer guidad utredningsgång, ger mer information kring fallet och ger diskussionen mer struktur från början än vid klassisk PBL.
En grupp forskare vid University of California, Davis, presenterar en studie i tidskriften Academic Medicine där dessa två metoder jämförs med avseende på vad studenter och lektorer tycker.
Man har låtit läkarstudenter och lektorer från två stora universitet i Kalifornien svara på ett formulär med 24 frågor om uppfattningar om PBL och CBL. Vid båda dessa läkarutbildningar genomfördes en ändring i kursplanen från PBL- till CBL-format, och alla som svarade på enkäten hade erfarenhet av båda metoderna.
Forskarna kom fram till att en stor andel av både studenter och lektorer föredrog CBL framför PBL på grund av fler fokuserade mål, mer effektivt utnyttjad tid och fler tillfällen att applicera kliniska färdigheter.
Forskarna tror att den tunga medicinska läroplanen och läkarstudenters behov att effektivisera sin tid är skälet till att CBL är ett bra alternativ till PBL. Vilken metod som skolar de bästa praktiserande läkarna är än så länge oklart.