BMJ har under sektionen »clinical review« tittat närmare på frågan om individer med demensdiagnos ska bli av med körkortet. Frågan blir allt mer aktuell i takt med att äldre bilförare blir allt fler i samhället. Efter att ha gått igenom den, relativt begränsade, litteraturen på området konstaterar författarna bl a följande: många individer med demensdiagnos är kapabla att köra bil säkert. Risken för olyckor upp till tre år efter att sjukdomen brutit ut är sammantaget låg men kan också variera kraftigt mellan olika individer.
I Storbritannien används ett system där läkare ska rapportera till trafikmyndigheterna när en patient får en demensdiagnos, något som dock inte alltid sker.
För en läkare som ska göra bedömningen om någon ska behålla körkortet eller inte räcker det inte med kognitiva test för att avgöra om en patient med demens är säker bilförare, skriver BMJ, som därtill avråder från masskörkortstestning av samtliga äldre individer i en population och i stället förordar en mer selektiv screening av vissa riskgrupper.