Globalt löper varje kvinna 20 procents risk att någon gång under sitt liv bli utsatt för ett våldtäktsförsök eller en fullbordad våldtäkt. Det skriver BMJ, som har gått igenom behandlingsmetoder för våldtagna.
Tidskriften konstaterar att förövaren ofta är någon som står offret nära. Det är vanligt att offret söker vård, men ofta uppges inte vid vårdbesöket att offret faktiskt varit utsatt för en våldtäkt.
Enligt en refererad brittisk studie är det endast 20 procent av våldtagna som anmäler brottet till polisen. För sjukvården ingår bla screening och prevention för sexuellt överförda infektioner som HIV, klamydia och gonorré samt medicin mot oönskad graviditet i den akuta behandlingen. Därtill krävs psykosocial uppföljning.
Majoriteten av alla våldtäktsoffer upplever psykiska symtom i efterförloppet, men det vanligaste är att dessa klingar av även om det kan ta tid, skriver tidskriften. För en minoritet av de våldtagna leder händelsen till ett så pass stort och handikappande psykologiskt trauma att specialistvård krävs. I det omedelbara efterförloppet kan psykologisk sk debriefing dock vara något man bör undvika, skriver BMJ och refererar till randomiserade studier över våldtagna där debriefing faktiskt gjort mer skada än nytta.