Kan cannabinoider vara verksamma mot klåda? Det tror en grupp forskare från Tyskland i en studie som presenteras i Science och som refereras av news@nature. Forskarna har utgått från möss med mutationer i båda de kända cannabinoidreceptorerna som gör att dessa inte fungerar optimalt hos djuren. Mössen var märkta med en ring i örat som bla innehöll nickel.

Muterade möss fick våldsam klåda och kliade sig blodiga kring örat, medan normala möss inte uppvisade det beteendet. Forskarna gick därefter vidare med en ny grupp normala möss, där ett antal av djuren lokalbehandlades med en cannabinoid på en del av huden. Därefter utsattes mössen för 2,4-dinitrofluorbensen, en substans som resulterar i en allergisk reaktion, vilket ströks på huden på det område där vissa möss alltså »förbehandlats« med en cannabinoid.
Det visade sig att cannabinoidbehandlade djur uppvisade en lindrigare lokal allergisk hudreaktion än de möss som inte förbehandlats. Forskarna tror att cannabinoidreceptorn skyddar mot kontaktallergi genom en ännu inte identifierad mekanism men som sannolikt bygger på påverkan av det genetiska uttrycket av kemokiner.

Intresset för forskning kring det endocannabinoida systemet har ökat på senare år, och lovande resultat har presenterats från djurförsök i fråga om bla MS. Forskningen är dock kontroversiell, då cannabinoider ju är den verksamma substansen i narkotiska preparat som marijuana.