Forskare från USA och Kanada har identifierat en gen som ökar risken för att bäraren ska drabbas av typ 1-diabetes; detta enligt en studie som presenteras i tidskriften Natures nätupplaga.
Genen i fråga går under namnet KIAA0350 och finns lokaliserad på kromosom nummer 16. Den har identifierats med hjälp av så kallad genome wide association – en teknik som bygger på analys av hur ett stort antal potentiella områden i hela arvsmassan skiljer sig mellan friska och sjuka individer. Förenklat går det till så att forskarna identifierar områden där arvsmassan skiljer sig mellan friska och sjuka, varefter de går vidare och letar efter vilka gener som finns inom dessa områden.

Drygt 1000 barn med typ 1-diabetes, en kontrollgrupp på 1200 friska barn och en grupp på 1000 föräldrar till de diabetesdrabbade barnen har ingått i studien. Författarna tror att KIAA0350 spelar en central roll i den autoimmuna destruktion av de insulinproducerande cellerna som sker i pankreas.
Exakt hur KIAA0350 påverkar förloppet är idag oklart, men det är känt att genen uttrycks bla hos natural killer(NK)-celler. Fler gener är dock inblandade i den autoimmuna destruktionen. Forskargruppen ska nu analysera vilken roll KIAA0350 spelar i detalj.