Att äta en grapefrukt om dagen leder till att risken för bröstcancer ökar med upp mot 30 procent. Det visar en studie från USA. Att höga halter av östrogen leder till ökad risk för bröstcancer är välkänt.
Grapefrukt innehåller ett ämne som inhiberar enzymet cytokrom P450 3A4 (CYP3A4). Det är sedan tidigare känt att just CYP3A4 deltar i metabolismen av östrogen och att minskad aktivitet hos enzymet tenderar att leda till höjda halter av östrogen i blodet. Forskarnas tes har således varit att grapefruktkonsumtion skulle kunna leda till ökad risk för bröstcancer på grund av ökade nivåer av östrogen.
Studien bygger på data från en kohort på 50000 postmenopausala kvinnor från fem etniska grupper i södra Kalifornien och på Hawaii. Av dessa drabbades drygt 1600 av bröstcancer. Det visade sig att bland de kvinnor som åt minst en kvarts grapefrukt om dagen var risken att drabbas av sjukdomen ökad med 30 procent. Författarna konstaterar att riskökningen för grapefruktkonsumenterna är i samma storlek som den är hos kvinnor som behandlas med östrogen.Grapefrukt inhiberar enzymet CYP3A4, som deltar i östrogenmetabolismen.