I många länder finns verksamma kliniker som utför arbetsuppgifter motsvarande en läkares men som saknar läkarutbildning. Lancet har analyserat fenomenet »non-physician clinician« eller NPC i 25 afrikanska länder där det är vanligt förekommande. NPC har förskrivningsrätt, ställer diagnoser och fattar beslut kring behandling. Det är ingen marginell företeelse; i nio av de analyserade länderna fanns det lika många NPC som läkare. Utbildningen är betydligt kortare än läkarutbildningen, runt tre år. Utbildningskostnaden är låg, kring 20000–40 000 kronor, vilket ska jämföras med tex den dryga miljon kronor det kostar att utbilda en läkare i Sverige.
Samtliga NPC utbildas i grundläggande medicinsk diagnostik och behandling. Därtill specialiserar sig vissa på områden som anestesi och ögonsjukdomar men också på rent specifika ingrepp som kejsarsnitt. Rekryteringsbasen är ofta individer i fattiga delar av de länder de ska arbeta i. Något standardiserat utbildningsprogram finns dock inte, och utbildningen skiljer sig kraftigt i olika länder.
Lancet konstaterar sammantaget att NPC har spelat, och kommer att spela, en mycket viktig roll för att förbättra hälsonivån i fattiga afrikanska länder. Det gäller inte minst när nya, omfattande program för att begränsa spridningen av HIV/aids ska implementeras. Det är dock viktigt att utbildningen standardiserias och att det tydligt stipuleras vad en NPC ska kunna, skriver tidskriften, som också konstaterar att utbyggandet av NPC inte är okontroversiellt. Bland annat har grupper av läkare opponerat sig på grund av att risken för att medicinska misstag ökar men också på grund av ökad konkurrens på arbetsmarknaden och pressade löner, skriver Lancet.