Såväl sjukdomsutvecklingen som orsaken till att vissa drabbas av multipel skleros (MS) är ofullständigt känd. Mycket tyder på att MS är autoimmun, men frågetecken finns. Forskare från Kanada och Storbritannien har i en studie undersökt om det finns ökad förekomst av andra autoimmuna sjukdomar bland MS-patienter eller deras släktingar, vilket borde vara fallet om MS har autoimmun genes. Men någon korrelation har forskarna inte lyckats finna.
Totalt handlar det om drygt 5000 MS-patienter och 30000 kontroller där man frågat om tio autoimmuna sjukdomar, som ulcerös kolit, Chrons sjukdom, typ 1-diabetes och SLE. Patienterna har även utfrågats om dessa sjukdomar hos sina släktingar (föräldrar, barn, syskon). Efter justering för kön och ålder hittades inget samband mellan MS och autoimmuna sjukdomar, och man konstaterar att MS-patienter eller deras släktingar inte drabbas av autoimmuna sjukdomar i större utsträckning än andra.
Något nedslående för oss män är att forskarna noterar att kvinnor var betydligt bättre på att känna till sina släktingars sjukdomar än män. För att få korrekta uppgifter kring hereditet av män bör man försäkra sig om att dessa tar med sin hustru till läkarbesöket, konstaterar tidskriften krasst.