Kvinnor i åldern 45–54 år löper mer än dubbelt så hög risk att drabbas av stroke som män. Det visar en amerikansk studie som presenteras i Neurology. Forskarna har tittat på ett amerikanskt material omfattande drygt 17000 individer mellan 35 och 64 år som följdes perioden 1999–2004.
Personerna delades in i tre kategorier: 35–44 år, 45–54 år och 55–64 år. Det visade sig att kvinnor i gruppen 45–54 år löpte 2,39 gånger högre risk att drabbas av stroke än män i samma ålder. Någon könsskillnad för övriga ålderskategorier noterades inte.
Övervikt tros kunna förklara en del av riskökningen, konstaterar författarna, som också noterat att kvinnor ökar sina riskfaktorer som hypertoni och hyperlipidemi i större utsträckning än män i takt med att de blir äldre. Författarna anser att det finns en klart otillräcklig kunskap och medvetenhet bland läkare och vårdpersonal kring strokerisken bland medelålders kvinnor. De hoppas att studien ska kunna bidra till att ändra på detta.