Akupunktur ger ingen smärtlindring vid artros i knäleden. Det visar en grupp brittiska forskare i en artikel presenterad i BMJ. Studien omfattar 352 patienter med artros i knäleden, samtliga över 50 års ålder. Dessa delades in i tre grupper: en som fick rådgivning och motion (sjukgymnastik), en annan som, vid sidan av råd och motion, fick akupunktur och en tredje som fick »placebo-akupunktur«, där nålen aldrig stacks in i huden även om det, enligt författarna, upplevdes så av patienterna. Nålarna placerades enligt traditionellt kinesiskt protokoll.
En del av studiedeltagarna behandlades med NSAID i smärtstillande syfte vid studiens början. Dessa fick fortsätta med sin medicinering i oförändrad dos under studien. Deltagarna följdes avseende smärtproblematik utifrån den sk Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index pain subscale. Primärt effektmått var hur patienterna låg på smärtskalan efter sex månaders behandling, men mätning skedde även vid fler tidpunkter.

Resultatet visar sammantaget att akupunktur inte gav någon statistiskt säkerställd smärtstillande effekt vid artros i knäleden. Visserligen noterades en något lindrigare smärtintensitet och minskad känsla av obehag hos patienter som fått akupunktur, men detta gällde även de individer som fått »falsk« akupunktur, där nålen alltså aldrig penetrerat huden. Det gör det osannolikt att effekten skulle bero på akupunkturen i sig, konstaterar författarna. Smärt- och obehagslindringen bland patienterna som fått akupunktur och placebo-akupunktur var därtill så begränsad att den sannolikt inte är kliniskt signifikant, skriver författarna vidare.