Att kommunicera med sin läkare via e-post kan vara ett effektivt sätt att få medicinsk konsultation. Det visar en studie presenterad i Pediatrics.
Studien omfattar drygt 300 familjer vars barn krävde specialistvård och som, vid sidan av vanliga vårdkontakter, erbjöds att ha kontakt med en barnreumatolog via e-post under en tvåårsperiod. En dryg tredjedel av de i studien ingående familjerna utnyttjade möjligheten att mejla doktorn någon gång och följdes avseende hur ofta och när de mejlade läkaren, vilken typ av frågor som ställdes via e-post och hur de upplevde vården.

Det visade sig att det gick snabbare att få svar från doktorn via e-post än att nå honom/henne per telefon. Föräldrarna skickade sina mejl under arbetstid i närmare hälften av fallen (40 procent). Mejlen rörde överlag inte några akuta frågeställningar som krävde ett omedelbart svar. Andelen mejl med så pass angelägna frågeställningar att de krävde svar samma dag utgjorde en minoritet, drygt 5 procent. Bara 0,0002 procent av mejlen innehöll så allvarlig information att de måste handläggas akut.
Föräldrarna tyckte sammantaget att möjligheten att mejla doktorn gav både ökad tillgång till läkare och bättre vårdkvalitet överlag. De läkare som ingick i försöket fick i genomsnitt 1,2 mejl per dag.