Mellan 60 och 70 procent av alla åderbråck har sitt ursprung i reflux i vena saphena magna (VSM) och dess förbindelse med vena femoralis i ljumsken. Vid konventionell kirurgi behandlas detta genom hög ligatur av VSM, ligatur av alla VSM-grenar i området och strippning. Just ligatur av alla VSM-grenar anses som viktigt för att hindra uppkomst av nya varicer från ljumsken.

Endovenous laser ablation (EVLA) är en ny teknik för att behandla reflux i VSM. Vid EVLA förs en laserfiber in i VSM i knähöjd, och genom denna kan laserenergi levereras på kärlets insida och kärlet ockluderas. Detta ger minimalt med ärr och ett lindrigare postoperativt förlopp än konventionell kirurgi. Kritiker av EVLA menar dock att genom att man vid EVLA inte behandlar och åtgärdar alla VSM-grenarna i ljumsken ökar risken för uppkomst av nya varicer från ljumsken.
I den refererade artikeln har man studerat vad som händer med dessa kvarlämnade grenar ett år efter EVLA av 81 ben (70 patienter). Efter 12 månader undersöktes de behandlade benen med duplexultraljud. I 79 av benen (98 procent) fann man ett lyckat resultat med försvunnen eller ockluderad VSM. Vidare fann man att det fanns en eller flera kvarvarande VSM-grenar i 48 av de 81 benen. Ingen av dessa grenar visade reflux.

Med ett poängbaserat system (Aberdeen Varicose Vein Severity Scores, AVVSS) mättes förbättringen ett år efter operationen. Denna förbättring var lika hos patienter med eller utan kvarvarande VSM-grenar i ljumsken. Patientens egen skattade förbättring var också lika oavsett om de hade kvarvarande VSM-grenar eller inte.
Man konkluderar att kvarlämnade friska grenar i ljumsken inte synes vara ett problem i samband med EVLA. Artikeln är trovärdig och resultaten stämmer väl med våra egna iakttagelser från Stockholm Venous Centre där vi behandlat över 1000 patienter med EVLA.