Tillskott av kalcium och D-vitamin skyddar individer över 50 års ålder mot frakturer. Det visar en av de största sammanslagningar av studier som utförts inom området och som presenteras i Lancet. Det rör sig om en metaanalys av 29 randomiserade studier, som sammanlagt omfattar närmare 64000 individer över 50 år.
Dessa behandlades med kalciumtillskott och i vissa fall även tillskott av D-vitamin under 3,5 år i genomsnitt. De följdes avseende förekomst av frakturer och benets mineraliseringsgrad. 17 av studierna hade fraktur (alla typer av frakturer) som effektmått. Dessa studier omfattade totalt drygt 52000 personer.
De visar sammantaget att tillskott av kalcium, med eller utan kombination med D-vitamin, minskade den sammanlagda frakturrisken med 12 procent. Att patienterna är noga med att ta sina tillskott är avgörande. I de studier som hade högst grad av ordinationsföljsamhet var riskminskningen än högre: 24 procent. Riskminskningen var också högre hos äldre individer. Ska man få en ordenlig preventiv effekt av tillskotten krävs höga doser, minst 1,2 g kalcium och 800 IE D-vitamin per dag, då individer som åt doser som uppgick eller översteg dessa nivåer hade bäst skydd mot frakturer.
Det finns idag en uppsjö av kalcium- och D-vitamintillskott tillgängliga på marknaden. Författarna konstaterar att många av dessa inte når upp till tillräcklig dos (alltså understiger 1,2 g kalcium och 800 IE D-vitamin). Preparaten är överlag billiga, och det låga priset ska sättas i relation såväl till andra dyrare osteoporosskyddande preparat som till vårdkostnader förknippade med att behandla frakturer.