Hormonet leptin utsöndras från kroppens fettceller och påverkar hunger och mättnadskänsla. Då vi ätit ökar halterna av hormonet i blodet, vilket gör att vi upplever mättnad, medan nivåerna faller om fett bryts ned, vilket resulterar i att vi känner oss hungriga.

Nu visar en studie presenterad i tidskriften Science att hormonet tycks påverka högre kortikala områden och bla spela en roll för vilken mat vi tycker om. Författarna har utgått från två individer, en 14-årig pojke och en 19-årig flicka, med en mycket ovanlig genetisk rubbning. Deras fettceller uttrycker inget leptin. Individer med denna rubbning blir ofta mycket överviktiga. De tycks i stor utsträckning inte heller ha några särskilda preferenser kring vilken mat de föredrar.

Försökspersonerna genomgick funktionell magnetkameraundersökning (fMRI) av hjärnan när de var fastande och när de var mätta. De fick vid respektive tillfälle se bilder på bla mat. Det visade sig att bilderna på mat resulterade i aktivering av områden som nucleus accumbens (centralt för välbefinnandet), medan bilder på annat (såsom exempelvis bilar och träd) resulterade i lägre aktivitet i nucleus accumbens.
Aktiveringen av belöningscentra skedde oavsett om försökspersonerna var mätta eller fastande, vilket – med tanke på deras brist på leptin – inte var någon överraskning. Därefter behandlades försökspersonerna med leptin i sju dagar, varefter experimentet upprepades. Det visade sig då att belöningscentra aktiverades i större utsträckning av matbilderna om försökspersonerna var hungriga.
Författarna anser att det finns två skilda mekanismer, som bitvis interagerar, i hjärnan och som reglerar hunger: en »djupare« mekanism inriktad på hunger och mättnadskänsla och en mekanism som går via bla striatum och nucleus accumbens, som mer påverkar vilken typ av mat vi föredrar och som reglerar välbefinnandet av att äta och suget efter mat (»craving«) efter mat. De anser att leptin främst påverkar den sistnämnda mekanismen.
Värt att notera är att friska försökspersoner också genomgick MR-undersökningen och bla fick titta på bilder av olika typer av mat och sötsaker. Bilder på pizza och choklad resulterade då i kraftig aktivitet i nucleus accumbens. Däremot låg aktiviteten på en betydligt lägre nivå då försökspersonerna tittade på bilder av broccoli.


Bilder på mat aktiverade belöningscentra i hjärnan mer vid hunger då leptin gavs till två individer med genetisk oförmåga att uttrycka leptin på sina fettceller.