Korta enkelsträngade sekvenser av RNA, mikro-RNA, spelar en roll i utvecklingen av metastaserande bröstcancer. Det hävdar en grupp forskare från prestigefyllda MIT (Massachusetts Institute of Technology) i en studie presenterad i Nature.
Forskarna har tittat på genuttrycket i bröstcancervävnad. De fann att en typ av mikro-RNA, kallat miR-10b, var överuttryckt i metastaserande bröstcancervävnad men normalt uttryckt i bröstcancervävnad som inte metastaserat. Forskarna opererade in humana bröstcancerceller som överuttryckte miR-10b i möss, med metastaserande cancer som följd. När andra möss sedan fick humana bröstcancerceller inopererade som inte överuttryckte miR-10b blev resultatet utveckling av tumörer, som dock inte metastaserande.
Mekanismen genom vilken miR-10b skulle kunna påverka metastasutveckling är ofullständigt känd, men klart är att miR-10b bla blockerar uttrycket och produktionen av ett protein vid namn HOXD10, som visat sig spela en roll i embryonal utveckling.
Ännu återstår dock att visa att blockering av mikro-RNA skulle minska risken för metastaserande bröstcancer. Mikro-RNA är mycket korta, runt 20 baspar, bitar enkelsträngat RNA som reglerar ned genuttryck genom interaktion och nedreglering av budbärar-RNA (mRNA). Mikro-RNA är ett ungt forskningsfält, molekylerna upptäcktes 1993 och termen microRNA myntades så sent som 2001 i en uppmärksammad artikel i Science.