Rökning kan påverka genuttrycket långt efter att en rökare slutat med sitt missbruk. Det visar en studie presenterad i BMC Genomics och refererad i News@ nature. Rönen skulle kunna vara en bidragande förklaring till varför risken för sjukdomar som lungcancer och KOL är förhöjd hos fd rökare trots att det kan vara många år sedan de rökte senast.
Forskare från Kanada har studerat genuttrycket i luftvägsepitel som skrapats från luftvägarna hos rökare (8 personer), fd rökare (12 personer) och individer som aldrig rökt (4 personer). Samtliga fd rökare var storrökare och hade rökt minst ett paket per dag i 30 år. Resultaten visar att genuttrycket för ett flertal gener förändras hos rökare. För flera gener var förändringen reversibel och återgick till det normala efter det att individen slutat röka, då de fd rökarna uttryckte generna på samma nivå som de som aldrig rökt. Det rörde sig bla om gener som uttrycker proteiner centrala för sekretion av mukus.
Men för 124 gener återgick inte nivåerna av genuttrycket till det normala trots att försökspersonerna inte rökt på mellan 1 och 32 år. Ett antal av dessa gener kan kopplas till olika lungsjukdomar; genuttrycket var ändrat bla för gener som reglerar cellcykeln, vilket skulle kunna vara förenligt med förändrad omsättningshastighet i luftvägsepitelet, skriver News@nature. I rökargruppen visade de flesta tecken på bronkit eller emfysem i varierande grad, men hur kraftigt förändrat genuttrycket var hos respektive individ korrelerade inte med hur pass lungsjuk individen var.


Förändrat genuttryck kan vara förklaringen till att fd rökare har ökad risk för lungcancer och KOL.